Dlaczego wracam do Call of Duty? Czyli: tasiemce

M

ógłbym rów­nie dobrze zaty­tu­ło­wać ten wpis: Dla­czego wra­cam do Bat­tle­fielda? Bo tu nie cho­dzi o kon­kretny tytuł a o zja­wi­sko, doty­czące zresztą nie tylko FPSów.

Stoję na roz­drożu. Ścieżka w prawo pro­wa­dzi do gier inno­wa­cyj­nych, w lewo zaś do rze­czy zasie­dzia­łych na rynku od lat, które się wła­ści­wie już nie zmie­niają. Co naj­gor­sze: każda z nóg chce iść w inną stronę. Stoję więc na tym cho­ler­nym roz­drożu w szpa­ga­cie, a trawa zło­śli­wie łasko­cze mnie po jajkach.

Gdy tylko odpa­lam jakąś grę, oce­niam ją przede wszyst­kim pod kątem świeżości

Gdy tylko odpa­lam jakąś grę, oce­niam ją przede wszyst­kim pod kątem świe­żo­ści. Jeśli tylko prze­ła­muje obecne na rynku sche­maty, od razu zyskuje u mnie spe­cjalne względy. Myśli­cie, że czemu tak dobrze bawi­łem się przy Card Hun­te­rze czy Jaz­z­punku? Tam po pro­stu z co chwilę wydo­by­wa­łem pewne smaczki, któ­rych próżno szu­kać w innych tytu­łach. I cho­ciaż każda z tych pro­duk­cji miała swoje wady, pole­ca­łem je Wam kie­dyś i dziś tego słowa bym nie cofnął.

Z dru­giej zaś strony — Cywi­li­za­cję ogry­wam od pierw­szej odsłony, jesz­cze wyda­nej na Amigę. Znam tę serię na pamięć i nie muszę nawet spo­glą­dać do instruk­cji, gdy wycho­dzi nowa część. Zawsze jest to samo roz­po­czę­cie: osad­nik w asy­ście wojow­nika i misja zało­że­nia mia­sta, które sta­nie się pod­wa­li­nami impe­rium. Każdą odsłonę kupuję w dniu pre­miery i spę­dzam przy niej co naj­mniej kil­ka­dzie­siąt godzin. A co naj­lep­sze, zawsze udaje mi się przy­naj­mniej kil­ku­krot­nie wró­cić do zakupu, zanim Fira­xis nie wypu­ści nowej czę­ści. Innymi słowy: płacę za każ­dym razem tylko po to, żebym mógł zagrać w grę, którą dobrze znam.

Tak wiem: para­noja. Co naj­śmiesz­niej­sze, to nie jest odosob­niony przy­pa­dek. Mam parę takich serii kupo­wa­nych pomimo tego, że się wła­ści­wie nie zmie­niają. Świet­nie zresztą to zja­wi­sko opi­sał Dariusz „Sir Haszak” Michal­ski, były redak­tor legen­dar­nego Gam­blera, na Gadże­to­ma­nii:

„Para­fra­zu­jąc inży­niera Mamo­nia, stwier­dzam, że mnie się podo­bają gry, które już widzia­łem. I to dosko­nale tłu­ma­czy, dla­czego dziś gry­wam w sequ­ele. Oczy­wi­ście nie prze­czę, że mogłaby mi się spodo­bać i inna gra, ale świa­do­mie nie wybie­ram tych innych, bo nie mam czasu na ich pozna­wa­nie. W sequ­elu mecha­nikę gry mam zazwy­czaj opa­no­waną i mogę się sku­pić na akcji i taktyce.”

Mogę się zało­żyć, że Wy także macie takie tasiem­cowe tytuły, które ogry­wa­cie raz za razem. Gdyby tak nie było, Elec­tro­nic Arts ze swo­imi Fifami czy Acti­vi­sion z rekor­do­wymi Call of Duty nie ist­nia­łyby dziś w obec­nej for­mie. Ci wydawcy fun­dują nam przede wszyst­kim tasiemce.

Call of Duty: Black Ops 2

Powiedzmy sobie szcze­rze, nikt nie lubi czuć się zagu­bio­nym. Od dzi­siej­szych gier wyma­gamy takiego zapro­jek­to­wa­nia, żeby­śmy mogli jak naj­szyb­ciej przy­swoić sobie wszyst­kie naj­waż­niej­sze reguły rzą­dzące nimi, bo dzięki temu szyb­ciej zaczy­namy czer­pać przy­jem­ność z zabawy. Z tego też powodu w obec­nych cza­sach instruk­cje wygi­nęły nie­mal zupeł­nie. I nie mówię tutaj tylko o papie­ro­wych prze­wod­ni­kach uczą­cych jak poru­szać się po zawi­ło­ściach mecha­niki — mam na myśli instruk­cje w ogóle.

Nawet bija­tyki są tak pro­jek­to­wane, żeby­śmy weszli gładko w rozgrywkę

Dziś kró­lują samo­uczki. Nawet bija­tyki są tak pro­jek­to­wane, żeby­śmy weszli gładko w roz­grywkę — wystar­czy tu przy­wo­łać cho­ciażby Mor­tal Kom­bat. „Kam­pa­nia” tam skła­dała się z serii wyzwań, w któ­rych po kolei uczy­li­śmy się więk­szo­ści cio­sów. Zresztą jeśli o tym tytule mowa, tu znów zadzia­łało „prawo tasiemca” — pomimo tego, że w ostat­niego Mor­tala gra­łem jesz­cze na Ami­dze, nie mia­łem abso­lut­nie żadnych pro­ble­mów z przy­po­mnie­niem sobie, jak wyko­ny­wać poszcze­gólne ciosy. Dosta­łem grę zna­jomą, a to było najważniejsze.

Nie jest oczy­wi­ście tak, że wydawcy zawsze są źli i nie wpro­wa­dzają inno­wa­cyj­no­ści. Kilka razy do roku wypusz­czany jest tytuł łamiący wszel­kie reguły i usi­łu­jący namie­szać na rynku. W zeszłym roku był to cho­ciażby Far Cry: Blood Dra­gon, zapo­wie­dziany 1 kwiet­nia przez Ubi­soft (długo potem nie mogłem uwie­rzyć, że taka gra naprawdę powsta­nie), czyli dosko­nałe odda­nie kli­matu kina akcji lat 80‚.

Mirror`s Edge

Nikt do końca nie wie jak odbiorcy zare­agują na nowe propozycje

Pro­blem polega na tym, że takie dzia­ła­nia to lote­ria. Nikt do końca nie wie jak odbiorcy zare­agują na nowe pro­po­zy­cje. Bo co z tego, że jakaś pro­duk­cja zyskała dobrą prasę, skoro gra­cze nie­zbyt chęt­nie się­gali po nią na pół­kach skle­po­wych? Przy­kła­dem niech tu będzie Bat­tle­field: Bad Com­pany 2, stwo­rzony przez DICE — nie znam żadnego fana serii, który źle wyra­żałby się o tej kon­kret­nej odsło­nie, a mimo to naj­wi­docz­niej wyniki sprze­daży nie były zado­wa­la­jące, bo na kolejną grę z tym wła­śnie pod­ty­tu­łem cze­kamy od sze­ściu lat i wciąż cisza. Żeby nie iść daleko, podobna sytu­acja przez długi czas była z Mirror‚s Edge, także stwo­rzo­nego przez DICE, a za wydawcę mają­cego Elec­tro­nic Arts — cho­ciaż tutaj następca został ofi­cjal­nie ogło­szony i w naj­bliż­szym cza­sie powi­nien się wresz­cie pojawić.

I wie­cie co? Stoję dziś przed dyle­ma­tem: Kupić kolejną część Dark Souls czy nie? Byłaby to już trze­cia odsłona wła­ści­wie tego samego tytułu, w któ­rym sam rdzeń gry nie zmie­nia się wła­ści­wie wcale a wszel­kie mody­fi­ka­cje można uznać za natu­ralną ewo­lu­cję. I mój dyle­mat nie polega na tym, że boję się ogra­nego sche­matu. Ja po pro­stu wiem, że będę się dobrze bawił i znowu z życia znik­nie mi kil­ka­dzie­siąt godzin. Jak myśli­cie, brać?

Grałem, gram i pewnie grać będę. Dlatego właśnie stworzyłem tę społeczność. Bo chcę się dzielić swoim hobby.
 1. viagra cialis Odpowiedz

  What’s up to every body, it’s my first visit of this weblog; this weblog con­si­sts of awe­some and in fact good stuff for visitors.

 2. cialis Odpowiedz

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you cre­ate this website
  your­self or did you hire some­one to do it for you? Plz reply as I’m looking to con­struct my own blog and would like to
  know where u got this from. cheers

 3. Pingback: Viagra lowest price

 4. Pingback: Generic viagra

 5. kamagras Odpowiedz

  Some­one essen­tially lend a hand to make signi­fi­can­tly artic­les I’d
  state. That is the first time I fre­qu­en­ted your web page and to this point?
  I ama­zed with the rese­arch you made to make this actual put up incredible.

  Excel­lent process!

 6. I have been sur­fing online more than 2 hours today, yet I never found
  any inte­re­sting article like yours. It’s pretty worth eno­ugh for me.

  Per­so­nally, if all web owners and blog­gers made good con­tent
  as you did, the web will be a lot more use­ful than ever before.

 7. Buy kamagra Odpowiedz

  Hi there I am so gra­te­ful I found your blog page, I really
  found you by mistake, while I was brow­sing on Google for some­thing
  else, Any­ways I am here now and would just like to say che­ers for a
  incre­di­ble post and a all round enjoy­able blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to read
  it all at the minute but I have book-marked it and
  also added in your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read a lot more, Ple­ase do keep up the great job.

 8. Johna765 Odpowiedz

  Enjoyed exa­mi­ning this, very good stuff, than­kyou . While thou livest keep a good ton­gue in thy head. by Wil­liam Sha­ke­spe­are. agcdgcgbgfbc

 9. Pharmd287 Odpowiedz
 10. Buy Cheap Viagra Online Odpowiedz

  Your style is very uni­que com­pa­red to other folks I have read stuff from.
  Many thanks for post­ing when you’ve got the oppor­tu­nity, Guess I’ll just book­mark this site.

  Buy Cheap Via­gra Online Buy Cheap Via­gra Online

 11. viagra online Odpowiedz

  whoah this blog is fan­ta­stic i like stu­dy­ing your artic­les.
  Stay up the great work! You under­stand, many per­sons are sear­ching round for this
  info, you can help them gre­atly.
  via­gra online via­gra spain

 12. Pingback: Generic cialis

 13. Female viagra pills Odpowiedz

  Hi, its good para­graph on the topic of media print,
  we all under­stand media is a impres­sive source of infor­ma­tion.
  Female via­gra pills over the coun­ter viagra

 14. Johnk815 Odpowiedz

  Hey there! Do you know if they make any plu­gins to kfaaekebdkaf

 15. how to buy cialis online usa Odpowiedz

  Hello would you mind let­ting me know which webhost you’re
  uti­li­zing? I’ve loaded your blog in 3 dif­fe­rent web brow­sers and I must
  say this blog loads a lot faster then most. Can you recom­mend a good web hosting pro­vi­der at a reaso­na­ble price?
  Thanks, I appre­ciate it!

 16. Pingback: buy cheap viagra coupon

 17. Pingback: generic levitra vardenafil

 18. Pingback: Viagra bula

 19. Johnk161 Odpowiedz

  Thank you for some other infor­ma­tive website. Where else may just I am get­ting that kind of info writ­ten in such an ideal means? I’ve a ven­ture that I am just now wor­king on, and I have been on the glance out for such info. kfkddedfkkcc

 20. кіного Odpowiedz

  Hi, i think that i saw you visi­ted my blog thus i
  came to “return the favor”.I am try­ing to find things to improve my site!I
  sup­pose its ok to use a few of your ideas!!

 21. black latte inhaltsstoffe Odpowiedz

  I was recom­men­ded this web site by my cousin. I’m not sure whe­ther this
  post is writ­ten by him as nobody else know such deta­iled about my pro­blem.
  You are ama­zing! Thanks!

 22. Theresa Odpowiedz

  Quality posts is the cru­cial to attract the vie­wers to visit the web site,
  that’s what this web site is providing.

 23. Компания „Промтеплострой” предоставляет на рынок в пределах
  России и СНГ большой выбор пром.
  оборудования, в том числе широкий выбор редукторов различного назначения.
  Для изготовления и сборки
  используются только качественные и надёжные материалы.
  Специалисты помогут правильно подобрать и купить с доставкой
  подходящий редуктор по выгодной цене.

  редуктор червячный 2 ч редуктор червячный 2
  ч — http://www.kontaktor.su,

 24. Компания „Промтеплострой” предоставляет на рынок в пределах России и СНГ большой выбор пром.
  оборудования, в том числе широкий
  выбор редукторов различного
  назначения. Для изготовления и сборки
  используются только качественные и надёжные материалы.
  Специалисты помогут правильно подобрать и купить
  с доставкой подходящий редуктор по выгодной цене.

  редуктор ц2у 250 — https://www.Kontaktor.su/reduktor-1C2u.html — редуктор ц2у 250

 25. Johnc839 Odpowiedz

  I appre­ciate your word­press web tem­plate, exac­tly where did you down load it thro­ugh? efbcafadedad

 26. редуктор Ч-125 Odpowiedz

  Компания „Промтеплострой” предоставляет
  на рынок в пределах России и СНГ большой выбор пром.
  оборудования, в том числе широкий выбор редукторов различного назначения.
  Для изготовления и сборки используются только качественные и надёжные материалы.
  Специалисты помогут правильно
  подобрать и купить с доставкой подходящий редуктор по выгодной цене.

  редуктор Ч-125 редуктор Ч-125

 27. Johng736 Odpowiedz

  You com­ple­ted a num­ber of fine points there. I did a search on the theme and found the majo­rity of folks will agree with your blog. cccecfbegkdd

 28. que es el viagra natural Odpowiedz

  Hi i am kavin, its my first occa­sion to com­men­ting any­where, when i
  read this article i tho­ught i could also make com­ment due to this sen­si­ble article.

 29. Johnf83 Odpowiedz

  Once I ini­tially com­men­ted I clic­ked the Notify me when new feed­back are added check­box and now each time a remark is added I get four ema­ils with the same com­ment. Is there any way you possi­bly can remove me from that service? Thanks! kbdbefddadff

 30. Johne338 Odpowiedz

  1 Pro­gram you’r plan­ting of crops to coin­cide whe­ne­ver you can log onto your farm to reap them. dececgfeffbk

 31. Johne229 Odpowiedz

  You are my inha­la­tion, I have few blogs and some­ti­mes run out from to brand. bfdbedceagkd

 32. Pingback: levitra 10 mg prezzo

 33. Johnk404 Odpowiedz

  Hey there, You have done a great job. I’ll defi­ni­tely digg it and per­so­nally recom­mend to fekgafckegcd

 34. Johne396 Odpowiedz

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or some­thing. I think that you could do with a few pics to drive the mes­sage home a lit­tle bit, but other than that, this is great blog. An excel­lent read. I will cer­ta­inly be back. afbadfaefcbf

 35. Pingback: viagra without doctor prescription

 36. Pingback: online viagra

 37. Pingback: viagra 100mg

 38. Pingback: viagra

 39. Pingback: online pharmacies

 40. Pingback: pharmacies shipping to usa

 41. Pingback: online pharmacies

 42. Pingback: pharmacy

 43. Pingback: canadian pharcharmy

 44. Pingback: cialis

 45. Pingback: tadalafil 20mg

 46. Pingback: tadalafil 5mg

 47. Pingback: canadian pharcharmy

 48. Pingback: canada pharmacy

 49. Pingback: meds online without doctor prescription

 50. essay writing Odpowiedz

  It is per­fect time to make some plans for the
  future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I
  could I want to sug­gest you some inte­re­sting things
  or advice. Per­haps you could write next artic­les refer­ring to this article.
  I wish to read even more things about it!

 51. Canadian Pharcharmy Odpowiedz

  I’ll right away grasp your rss as I can’t in fin­ding your email sub­scrip­tion link or e-newsletter service.

  Do you have any? Kin­dly let me under­stand so that I could sub­scribe.
  Thanks.
  Cana­dian Phar­charmy cana­dian phar­macy online

 52. Johnd85 Odpowiedz

  Wow, marve­lous blog lay­out! How long have you been blog­ging for? you made blog­ging look easy. The ove­rall look of your website is great, as well as the con­tent! eaedbakebfbg

 53. Johne936 Odpowiedz

  Yeah book­ma­king this wasn’t a risky conc­lu­sion out­stan­ding post! bebkkedkeecd

 54. Johna785 Odpowiedz

  I’ve been absent for a while, but now I remem­ber why I used to love this site. Thank you, I’ll try and check back more fre­qu­en­tly. How fre­qu­en­tly you update your site? keedeeeddcgd

Odpowiedz

*

captcha *